Канал тэхнічны, патрэбны для электрастанцыі (вунь яна дыміць), але дужа прыгожы. І такі вісячы мост дзе яшчэ ёсць? Паміж каналам і возерам утварылася штучная паўвыспа – каса. Нападобу, напрыклад, Куршскай, толькі трохі меншая.